Daha iyi bir yaşam için bütüncül şifa & İLETİŞİM: 0 531 932 25 81

Kurumsal Koçluk

Yönetici Koçluğu & Mentorlük

Kurumsal Mentorluk, iş hayatında üst düzey görevlerde bulunmuş, şirket yapılanmasını ve değişim süreçlerini yönetmiş, organizasyon kurma ve yönetme kabiliyeti olan, bilanço yönetmiş , piyasa şartlarına göre risk alan ve rekabet içinde olmuş, etkin iletişim yapabilen, hesap vermiş ve şirket başarı ve performansında liderlik yapmış deneyimli kişilerin profesyonel yönetici koçluk yaklaşımı ile birlikte ilgili kurum içerisinde yöneticilere ve/veya daha az deneyimli çalışanlara uzmanlık, bilgi ve deneyim aktardığı, akıl hocalığı yaptığı uzun soluklu bir süreçtir. Kişilerle bire bir yapılan çalışmalarda mentorluk ve koçluk uygulamalarının konu içeriklerine göre birbirini desteklediği, mentorun tecrübe ve birikiminden gelen zaman zaman tavsiye ve yönlendirmelerin de olmasının bu hizmeti alan kişiler açısından çok daha yararlı olduğu bir çalışmadır. Bu çalışma sürecinde mentorun kariyerinde görev yaptığı pozisyonlar ve geçmiş tecrübesinin hizmet alanın üzerinde yarattığı güven ve uyum onun gelişmesine olumlu etki yapar ve şirketin kurumsal değerleri çerçevesinde etkin yönetici ve lider yetiştirilmesinde önemli rol oynar .

Koçluk & Mentorluk yaklaşımının Kazançları
• Koçluk ve Mentorluk rolü ile destek olan, tavsiye ve geri bildirimleri ile yol gösteren yöneticilerin liderlik yaklaşımının bir kültür olarak tüm kuruma yayılmasını sağlar.
• Çalışanların uyum ve adaptasyonlarını kolaylaştırır
• Şirket çalışan bağlılığı ve memnuniyetine olumlu etki eder.
• Performans ve iş sonuçlarında olumlu etki yaratır.
• Mentor olan yönetici, bir çalışanın gelişimi için verdiği destekten ötürü manevi ve mesleki tatmin duygusu yaşar.
• İstenmeyen işten ayrılmaların azalmasına, buna karşılık kurum içi hareketlilik ve kariyer fırsatlarının artmasına etki eder.

Kurum İçi Mentorluk

Mentor, profesyonel hayatta kazandığı birçok bilgi ve deneyimi kendisinden daha az deneyimli kişilere /çalışanlara aktaran kişilerdir. Mentorluk desteği alan kişilere ise Mentee denir.

Kurum içi mentorluk  uygulaması çalışanların gerek yetkinliklerinin, gerekse mesleki becerilerinin geliştirilmesinin en önemli yöntemlerinden biridir.

Kurum içi mentorluk programının başarısı, ihtiyacın doğru analiz edilmesinden ve mentorluk almak isteyen çalışanlara doğru mentoru atamaktan geçer. Programın başlangıcından itibaren düzenli aralıklarla mentor ve menteenin görüşlerinin alınması, gereken noktalarda programın içeriğinin revize edilmesi gerçekten çok önemlidir. Mentorluk programları gönüllülük esasına dayalıdır. Mentor ve menteenin düzenli ve periyodik aralıklarla bir araya gelerek, gelişim odaklı sohbetler gerçekleştirmeleri ve bir takım proje çalışmaları yapmaları, programın etkinliğini artırdığını gösterir.

Satış Koçluğu

Satış organizasyonun lokomotifidir, satış olmadan yaprak kımıldamaz. Satışın dinamikleri de günümüzde sürekli değişiyor. İnsana dair yeni metodolojiler geliştikçe Satışın etki alanın da genişliyor. Son yıllarda Koçluk sanatının Satış süreçleri ile birleştirilmesiyle çok güçlü bir itici güç ortaya çıktı. Satış, satın almak isteyen kişinin doğru karar alması üzerine kendisine destek olmak ise, koçluk metodolojisi de kişiye kendi kararlarını aldırmak ve kendi sorumluluğunu yüklenmesini sağlamak üzerine kurgulanmışsa, bu ikisi birlikte harmanlandığında çok etkili sonuçlar ortaya çıkar.
Satış Koçluğuyla, kurum veya bireysel ihtiyaçlara göre Koçluk sanatında var olan güçlü sorular, meydan okuma sanatı, yapılandırma dinamikleri, Satışın doğasında olan ihtiyaç yaratmak, kişi ile ürün arasında bağ kurmak, karar verme durumuna getirmek, itirazları karşılamak, satışı kapatmak gibi dinamikleri harmanlayarak aktarıyoruz.
Böylece katılımcılar hem satış dinamiklerinde güçleniyor hem de koçluk sanatı ile satışı birleştirerek fark yaratmayı öğreniyor. Satışın doğasında duygulara dokunma sanatının olması satışı gizemli kılmaktadır. İşte Satış Koçluğu satışının alt yapısını oluşturarak hem bireysel hemde kurumsal hedeflere ulaştırmada bireye yardımcı olarak başarıya doğru götürecektir.
Satış Koçluğunun Şirkete ve Bireye Faydaları Satış profesyonellerinizin yetkinlikleri ve etki alanları artar. Satışın doğasını ve adım adım dinamiklerini öğrenirken koçluk ile harmanlamayı da yetkin bir şekilde deneyimlerler. Koçluk güçlü soru sorma sanatı ile satışların akışı değişir.
Satış profesyonelleriniz iletişimde fark yaratır. Organizasyonun satışları artar. Müşteri odaklı satış ve uzun vaadeli müşteri ilişkisi oluşturulur.

İÇERİK;
• Koçluk Becerileri
• Etkili Dinleme
• Satışta GüçlüSorular
• İhtiyaç Yaratmaİletişimi
• Satış Süreçleri
• Müşteriyi İlişkileri Yönetimi
• İknanın Psikolojisi
• İtirazları KarşılamaBecerisi
• SatışKapamaBecerisi
• Satış Koçluğu Roleplay

KAZANIMLAR;
• Rekabette fark yarataraküstünlük sağlar
•Sürdürülebilirliği sağlar
•Satış ekiplerinin performansı yükselir
•Kurumun müşteri sadakati sağlanır
•Firma bilinirliği ve marka gücü artar
•Müşteriyi doğru analizetmeyetkinliği kazanılır
•Stratejik karar verme yetkinliği güçlenir

İK Koçluğu

İK Koçluğu, İnsan Kaynakları Yönetimi ; Katılımcıların insan kaynakları uzmanı nasıl olurum ve hangi becerilere ihtiyacım var sorusuna en etkin cevabı verecek konu başlıkları ile İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Program İK uzmanlık süreçlerinde sistem algısından başlayan uygulama uzmanlığına kadar tüm aşamaları eksiksiz anlatan bir eğitimidir. Şirketlerin
insan kaynakları departmanında çalışan ya da insan kaynakları alanında kariyer yaparak uzmanlaşmayı hedefleyen kişilere yöneliktir.
İK alanında profesyonel olarak koçluk becerisiyle beraber çalışanlara kariyer yolunda koçluk uygulamaları yaparak etkin İK politikaları oluşturulmasını sağlayacaksınız. Başarılı bir İK yönetimi oluşturmada fark yaratacaksınız.

• İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri ve Önemi
• Stratejik Yönetim Sistemine Uyumlu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
• Personel Yönetimi Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş
• İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları ve İşleyişi
• Stratejik İnsan Kaynakları Planlama
• Şirket Kültürü, Vizyon, Misyon ve Genel Stratejiler
• Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri
• Personel Devir Oranı (Turnower) Nedir Nasıl Kontrol Altına Alınır*
• İş ile Uyumlu İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi, Yetkinlik Envanteri ve Yetkinlik Modellemesi,
• Yetkinliklerin Etki Alanı ve İK Fonksiyonları ile İlişkileri,
• İş Analizleri ve İş Tanımları,
• Performans Yönetimi
• Kariyer Yönetimi Ve Geliştirme
• Eğitim Ve Geliştirme Süreçleri
• Motivasyon Ve Ödül-Öneri Sistemleri
• İnsan Kaynaklarında Kalite Süreci
• Koçluk becerileri geliştirme ve Kariyer koçluğu uygulamaları

Bir yanıt yazın

KAPAT