Sürekli söylenen sürekli istenen bir yapıdır kurumsallık ama bu hamleyi atmakta gecikmekteyiz işte global dünya içerisinde ticaret artık çokta kolay değil klasik bir dükkan, bir imalathane zihniyetinden sıyrılıp teknolojinin bu kadar hayatımıza entegre olduğu dönemde şirketimizin de değişime ve yenilenmeye ihtiyacı vardır, Bu kadar değişimin olduğu bir pazarda şirketlerin 3 önemli gündem maddesinden bahsedebiliriz.

 • Hızlı değişimin ortaya koyduğu öngeremezlik sorunu
 • Sıkı rekabetin meydana getirdiği baskı
 • Ürün çeşidinin bol talebin az olmasından kaynaklanan müşteri kıtlığı,

Bu gündem maddelerinden yola çıkarak şirketimizin bu sorunları aşmak için öncelikli güçlü ve nitelikli bir organizasyona ihtiyacı vardır bu organizasyonel yapı ile pazardaki değişimi daha iyi görüp hızlı aksiyon almamızı ,

Sürekli kendini yenileyen ve değişime ayak uydurmamızı,

Müşteri ihtiyaç ve taleplerini daha iyi anlayıp onlara cevap vermemizi,

Sistematik yapıyla beraber rekabetçi koşulları belirlememizi,

Ve geleceğe dair planlı ve programlı şekilde davranarak şirketin daha uzun ömürlü ve pazarda daima varlığını sürdürmesini sağlayacaktır.

Şirketlerin bu değişim karşısında yavaş kalmasının en önemli yönetimsel sorunları ise,

 • Kurumsallaşamama
 • Yönetimde yetersizlik ve profesyonelleşememek
 • İletişim sorunu
 • Ortaklar arasında geçimsizlik
 • Yetki ve sorumluluk dengesinin olmayışı
 • Ortaklık anayasasının çıkartılmamış olması
 • Patronaj sorunu
 • İnsan kaynaklarına yeterince önem vermemek
 • Prosedür, yönetmelik, iş akışı gibi sistematik alt yapının yetersiz oluşu

10-İşin çekirdeğinden gelmek ve eski alışkanlıkları bırakamamak

Bu yönetimsel sorunların çözümlenmesi şirketlerin markalaşma, kurumsallaşma, daha karlı işletmeler haline gelmesini sağlayacak ve yeni yönetim anlayışını oluşturacaktır.

Kurumsallaşma; bir kuruluşun, faaliyetlerini belirli kişilerin (yönetici ve çalışanların) varlığına bağlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmasıdır.

Kurumsallaşmanın Faydaları: Kuruluş daha düzenli ve sistemli çalışır. Rekabet gücünü artırır. Kontrolü sağlamak kolaylaşır. Hata yapma oranı düşer. Kuruluşun hedeflerine ulaşması kolaylaşır. Yetki ve sorumluluklar açıktır. Kararlar daha kolay alınır. Farklı bakış açıları ortaya çıkar. Bütçe ve iş planları daha açıktır. İşler ehil olanlarca yerine getirilir. İşveren ve yöneticiler kendi işleri için zaman bulur ve kurumsal verimlilik artar.