Daha iyi bir yaşam için bütüncül şifa & İLETİŞİM: 0 531 932 25 81

Biyoenerji

Biyoenerji (bioenerji) nedir?

Biyoenerji, bilimsel anlamda yaşayan her canlıda bulunan elektromanyetik enerjidir. Kâinatın yaratıcısı olan Yüce Zat’ın katından bütün yarattıklarının üzerine gönderilen kozmik, yüksek frekanslı enerjidir. Bu kozmik akım vasıtasıyla, Yüce Yaratıcı yarattıklarının görüntü âleminde devamlılığını temin eder. Bu bir anlamda evrensel yaşam enerjisidir. Fizyolojik olarak ölçülebilen biyoenerji, her canlı da var olan onların öz enerjisidir ve kozmik kaynaklıdır. Çakralar sayesinde insan bedenine taşınan evrensel yaşam enerjisi, biyoenerji alanımızı ve enerji bedenlerimizi oluşturur. Biyoenerji, genel anlamıyla “bir disiplini” tanımlamak için kullanılmasının yanı sıra bu alanda yapılan “enerji aktarımı çalışmalarını” veya “insandan yayılan enerjiyi” tanımlamak için de kullanılır.
Biyoenerji, bedenimizde bulunan ve çakra adı verilen enerji noktalarıyla aktarılır. Biyoenerji değişken, aktif bir yapıya sahiptir.  Biyoenerji ile gerçekleştirilen pozitif enerji ve evrensel şifa enerjisi aktarma çalışmalarına “biyoenerji seansları” denmektedir.
Biyoenerji kavramı, evrensel yaşam enerjisi anlamıyla yüzyıllardan beri farklı medeniyet ve kültürlerde var olmuştur. Bugün birçok ülkede biyoenerji, biyoenerji veya kozmik enerji sözleri kullanılıyor olsa da, tarihin birçok döneminde yaşamı var eden bu enerjiden farklı tabirlerle söz edilmektedir. Eski Çin toplumlarında yaşam enerjisi genellikle “Çin enerjisi” adıyla anılmaktaydı. Avustralya yerlileri olan aborjinler buna “birlik enerjisi” diyorlardı.

Biyoenerji Ne Demek?

Biyoenerji terimi, ilk olarak Charles Üniversitesi’nden Prof. Zdenek Rejdak tarafından “kişininim doğal enerjisini sağlayan, yaşamsal enerji” olarak tanımlanmıştır. Biyoenerji kelime anlamı olarak “yaşam enerjisi” demektir.  Bio “yaşam, hayat” demektir.  Enerji ise “organizmada var olan etkin güç” olarak tanımlanır.
Yapılan araştırmalar eksik kalsa da; bilim adamları tarafından varlığı kabul edilmiş olan bu enerji, her canlıda mevcuttur. Biyoenerji bir anlamda vücuttaki yaşam enerjisi demektir. “Vücuttaki yaşam enerjisi” kavramı ilk olarak Avustralyalı Tıp Doktoru Wilhelm Reich tarafından ortaya konmuştur.

Biyoenerji Kimlerde Olur?

Her insanda biyoenerji vardır ancak bazı insanlar biyoenerji aktarabilme yetisiyle dünyaya gelir. Enerjileri daha yüksek ve şifa enerjisiyle uyumludur. Bir insanın bu yetenek ile dünyaya gelip gelmediği Pisagor’un numeroloji ilmine dayanarak kişini dünyaya geliş amacına bakılarak anlaşılabilir. Bununla birlikte bu yetiye sahip insanların farklı özellikleri de vardır.  Nükleer fizikçi Dr. Robert Beck tarafından yapılan araştırmada, çeşitli coğrafyadaki farklı şifacı ve biyoenerji uzmanlarıyla yaptığı çalışmalarda şifacıların ellerinden çıkan manyetik enerjinin ölçülmesini sağlamıştır. Yapılan deneylerde şifa seansları esnasında şifacıların avuç içlerinden yayılan enerjinin 7,8 Hertz olduğu görülmüştür. Bunun bir diğer ilginç yanı ise 7, 8 hertz titreşim aralığının “yaşam alanımızın doğal ritmiyle”  ve beynimizin berrak olduğunda yaydığı “alfa dalgaları”  ile aynı değerde olmasıdır. Bu ne demek? Şöyle ki yapılan araştırmalar yeryüzü ile  iyonosfer katmanı arasında sürekli var olan doğal titreşimin 7,8 hertz değerinde olduğu bilinmektedir.  Şifa seanslarında aktarılan enerji titreşimi ile yeryüzünün doğal ritmi, aynı frekanstır. Bununla birlikte biyoenerji seansları esnasında kişiye aktarılan enerji frekansı boyutu, beynimizin alfa boyu ile örtüşür.

Peki, Biyoenerji nedir? 

Biyoenerji evrensel yaşam enerjisi yani kozmik enerjidir.
Biyoenerji canlılığın temel kavramlarındandır.
Biyoenerji bir şifa verme, şifalanma yöntemidir.
Biyoenerji pozitif ve olumlu enerji aktarma yöntemidir.
Biyoenerji negatif enerjilerden kurtulma yöntemidir.

Biyoenerji hurafe değildir.
Biyoenerji  hastalıklar için direkt bir tedavi yöntemi değildir.
Biyoenerji  negatif enerji aktarım yöntemi değildir.

Bir yanıt yazın

KAPAT